Handelsbetingelser

Stuhrkompagniet 
CVR nr.: 15671599
Bondovej 6
5250 Odense SV
E-mail adresse: info@stuhrkompagniet.dk
Telefonnummer: 62 21 15 56


Hvem gælder reglerne for:
Nedenstående handelsbetingelser gælder for alle ordrer og leverancer fra Stuhrkompagniets E-shop til kunder bosiddende i Danmark.

Varernes kvalitet:
De fleste varer der sælges i E-shop er dansk eller europæisk producerede under ordnede forhold. Ønsker du nærmere detaljer om, hvor hver enkelt vare er produceret, er du velkommen til at kontakte os.

Ordreprocedure:
Endelig aftale mellem kunden og Stuhrkompagniet anses for indgået, når kundens ordre er modtaget på Stuhrkompagniets server. Stuhrkompagniet fremsender snarest muligt en ordrebekræftelse pr. e-mail med oplysninger om kundens ordrenummer, navn og adresse, betalingsmåde, leveringsadresse samt en oversigt over de bestilte varer.

Kunden opfordres til at udskrive ordrebekræftelsen umiddelbart efter modtagelsen, idet denne kan være relevant i forbindelse med ombytning, fortrydelse eller reklamation.

Faktura:
Faktura sendes pr.mail. 

Priser:
Alle opgivne priser er i danske kroner (DKK) inkl. moms. Den gældende pris er den, som på dagen for bestillingen er angivet på hjemmesiden ud for den pågældende vare.

Fragt og levering:
Til enhver bestilling afgivet via hjemmesiden tillægges et beløb på kr. 29,00 til dækning af forsendelsesomkostninger uden omdeling.
Ved ordrer over kr. 300,00 leverer Stuhrkompagniet frit i Danmark. Levering sker kun til danske adresser.  Ved ordre til Grønland, Færøerne og udlandet vil der blive pålagt fragt. Kontakt StuhrKompagniet for pris.
Ordrer på boligudstyr sendes med GLS som pakkepost uden omdeling.

Gaveindpakning:
Kunden kan vælge at få varen pakket ind som gave. Indpakningen sker uden ekstraberegning, men kunden skal angive ved afkrydsning at man ønsker indpakning.
Kunden kan vælge at få varen sendt til en anden person efter kundens ønske, men kunden skal angive ved bestilling, at anden leveringsadresse ønskes og skal angive den ønskede leveringsadresse.

Leveringstid:
Sædvanlig leveringstid er 1-2 hverdage regnet fra tidspunktet fra ordrebekræftelsens afgivelse. Hvis leverancen bliver forsinket, underretter Stuhrkompagniet snarest muligt kunden herom pr. e-mail. Der kan dog i visse situationer forekomme forlænget leveringstid, men i disse tilfælde bliver du naturligvis kontaktet.

Betaling:
Betaling kan ske med Dankort og Visa/Dankort.
Beløbet trækkes først på kundens konto, når varen er afsendt. Det debiterede beløb vil fremgå af kundens konto.

Sikkerhed ved betaling:
Stuhrkompagniets betalingsløsning er baseret på en DIBS løsning, hvilket betyder, at de oplysninger, som afgives i forbindelse med betalingstransaktionen, beskyttes ved hjælp af kryptering.
Stuhrkompagniet eller andre har ikke mulighed for at finde oplysninger om kundens betalingskort.

Fortrydelsesret:
Du har ret til at fortryde dit køb inden for 14 dage.
Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en af dig angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får varen i fysisk besiddelse.
Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag eller Grundlovsdagen, kan du vente til den følgende hverdag.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring f.eks. ved brev eller e-mail.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om at gøre brug af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.
Du skal returnere varerne uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om at gøre brug  af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

Ved fortrydelse skal varen være i samme stand som ved modtagelsen, og varen skal kunne returneres i original emballage.  Hvis ovenstående ikke efterleves, vil vi foretage en vurdering af, om varen har tabt værdi. Hvis dette er tilfældet, vil det blive modregnet i returbeløbet.

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

Ekspeditionen fremmes, hvis du vedlægger informationer i returpakken - eksempelvis kopi ordrebekræftelse, registreringsnummer og kontonummer for bankkonto hvortil refusion kan foregå, kopi af evt. forudgående korrespondance mv.

Varerne skal returneres for din egen regning.

Husk at varen altid skal sendes i forsvarlig emballage og få en kvittering for afsendelsen. Du har nemlig selv ansvaret for varen indtil vores modtagelse. Gem derfor postkvittering incl. oplysninger om fragt omkostninger samt track and trace nummer.

Bemærk ! at vi ikke modtager pakker der er sendt pr. efterkrav.

Når vi har modtaget varerne retur refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale.
Vi gennemfører en tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion.

Bemærk ! Fortrydelsesretten gælder ikke for acrylduge og gardiner, som er produceret efter mål.

Når De godkender vores salgs- og leveringsbetingelser, har De accepteret at fortrydelsesretten bortfalder på gardiner og acryldug.

Fortryder De købet så kontakt os hurtigst muligt, og såfremt produktionen ikke er gået i gang vil vi gøre alt for at annullere deres ordre

Reklamation:
Kunden har 2 års reklamationsret på ALLE varer. Kunden kan således ikke påberåbe sig fejl og mangler, der viser sig 2 år efter varens levering.
Eventuelle fejl eller mangler ved det modtagne skal påberåbes inden rimelig tid, efter at disse er blevet konstateret eller burde have været konstateret.

Returnering:
Returnering af varer, som er behæftet med fejl eller mangler, herunder i forbindelse med reparationer eller omlevering, sker for Stuhr kompagniets regning. I forbindelse med returneringen skal kunden oplyse Stuhr Kompagniet  om, hvori fejlen eller manglen består.
Stuhr Kompagniet refunderer dog kun kundens udgifter til returnering, såfremt returnering er sket ved anvendelse af GLS.
Afklippede varer såsom acrylduge og voksduge kan ikke returneres, da det er en tilpasset vare.

Reparation og omlevering:
Såfremt varen viser sig at være behæftet med fejl eller mangler, påtager Stuhrkompagniet sig at udbedre sådanne fejl og mangler indenfor rimelig tid.
Hvis det viser sig ikke at være muligt - eller det ikke af Stuhrkompagniet skønnes hensigtsmæssigt – at reparere varen, påtager Stuhrkompagniet sig i stedet at levere en ny fejlfri vare efter modtagelsen af den defekte vare.
Hvis hverken reparation eller omlevering er mulig, refunderer Stuhr kompagniet i stedet købesummen.
Kunden kan endvidere få udbetalt købesummen, såfremt reparation eller omlevering er umulig.

Ansvar:
Stuhrkompagniet påtager sig ikke noget ansvar overfor kunden, udover hvad der fremgår af ovennævnte punkter. Stuhrkompagniet kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for tab, direkte som indirekte, eller følgeskader.

Personoplysninger:
Stuhrkompagniets behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven. Kunden kan kontakte StuhrKompagniet, såfremt der ønskes oplysninger om, hvilke data som behandles om kunden, eller hvis oplysningerne ønskes slettet eller korrigeret.

Markedsføring:
Oplysninger om kunderne – navn, adresse, e-mail m.v. – benyttes kun af StuhrKompagniet til at opfylde kundens bestilling og informere kunden, hvis uforudsete problemer med leveringen skulle opstå.
Stuhr Kompagniet videregiver i intet tilfælde kundens oplysninger til tredjemand. StuhrKompagniet benytter ej heller oplysningerne til markedsføringsmæssige formål, herunder udsendelse af e-mails med reklameindhold, medmindre kunden har accepteret dette.

Oplysninger vedrørende kundens bestilling samt eventuelle andre kundeoplysninger opbevares i 2 år, hvorefter oplysningerne automatisk slettes, medmindre oplysningerne fortsat er relevante for Stuhr Kompagniet, f.eks. i forbindelse med opfyldelsen af nye ordrer eller lignende.

Dette sker bl.a. for at sikre korrekt håndtering af eventuelle reklamationer.

Kontakt til StuhrKompagniet:
Spørgsmål vedrørende levering, betaling, fortrydelse, reklamation og ombytning m.v. kan ske på telefonnummer 62211556  alle hverdage mellem kl. 10.00-1600.
Der kan tillige rettes henvendelse på følgende e-mail adresse: info@stuhrkompagniet.dk
Husk altid at angive ordrenummer når StuhrKompagniet kontaktes
Forbehold for trykfejl m.v.:
StuhrKompagniet tager forbehold for trykfejl, moms- og afgiftsændringer samt forsinket eller mangelfuld levering som følge af force majeure begivenheder.

Ugyldighed:
Hvis nogen del af disse betingelser skulle blive anset for retsstridige og ugyldige og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.